Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 409

Leesgroep Grieks: Herodotos over verre landen en volkeren

Leesgroep Grieks: Herodotos over verre landen en volkeren
Cursuscode: 409

We zetten de lectuur voort van passages uit de Historiën van Herodotus van Halikarnassos (ca. 485-425 v. Chr.), die sinds Cicero’s kwalificatie als “vader der geschiedschrijving” geldt. De negen boeken van dit werk omvatten de tijd vanaf de Trojaanse Oorlog tot en met Xerxes’ expeditie tegen Griekenland. Het accent van de lectuur zal liggen op Herodotus’ vertelling van in zijn ogen opmerkelijke gewoonten van de Egyptenaren en de Skythen.

Gewerkt wordt met het boek H. van Dolen e.a., Van verre landen en volkeren: Herodotus over niet-Grieken en het conflict met Perzië, Uitgeverij Hermaion, ISBN 978-90-5027-161-5 (Tekstboek + Hulpboek) prijs € 20.

Dit boek bevat de voor het eindexamen 2011 VWO Grieks voorgeschreven Griekse en vertaalde teksten, en voorts vertaalhulp, inleidingen, toelichtingen en functionele illustraties in kleur. De samenkomsten bestaan steeds uit twee lesuren, onderbroken door een korte pauze. Het eerste lesuur wordt besteed aan de lectuur van de Griekse teksten, het tweede uur biedt een cultuurhistorische verdieping in de vorm van een powerpoint-presentatie. Speciaal voor nieuwe cursisten: omdat de lectuur steeds op zichzelf staande afgeronde tekstfragmenten betreft is er geen noodzaak eerdere cursussen te hebben meegemaakt en kan men gewoon “instappen”. Niveau: 5 Gymnasium.

Donderdag 27 februari 2020
5 lessen van 2 uur en 15 min aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 100,00
Dhr. drs. P. (Pablo) Stam
Boek: Van verre landen en volkeren: Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië (klik hier voor meer informatie)
13:30 - 15:45
Locatie: Bevrijdingskerk (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
drs. P. (Pablo) Stam
drs. P. (Pablo) Stam
Pablo Stam is gepensioneerd docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium in Anrhem