Volksuniversiteit Wageningen
0317-415234
Cursuscode: 136

Dutch for beginners 2 - intensive course

Dutch for beginners 2 - intensive course
Cursuscode: 136

De cursus is een vervolg op Dutch for beginners 1 - intensive course waarin o.a. is gewerkt met het boek De Opmaat. Er zal nu meer het accent gelegd worden op spreekvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat. De cursisten voeren luister- en spreekopdrachten uit, waarop ze dan gerichte feedback krijgen. Daarnaast blijft er aandacht voor relevante grammatica, waarover heldere uitleg gegeven wordt, maar die veelal thuis verwerkt moet worden.

The course is a continuation of ‘Dutch for beginners 1 - intensive course’ in which the book ‘De Opmaat’ was used. More emphasis will now be placed on speaking skills and expanding vocabulary. The students carry out listening and speaking exercises, to which they receive targeted feedback. In addition, attention is paid to relevant grammar, about which clear explanations are given, but which often has to be processed at home.

Donderdag 18 januari 2018
12 lessen van 2 uur en 45 min aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 240,00
Dhr. A. (Aad) van Gelder
Boek: De Opmaat (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 21:45
Locatie: Scholengemeenschap Pantarijn (klik hier voor de adres gegevens)
Cursus geannuleerd >
A. (Aad) van Gelder
A. (Aad) van Gelder
Mijn naam is Aad van Gelder. Ik heb een werkzaam leven in het basisonderwijs achter de rug, waarbinnen ik een voorliefde heb ontwikkeld voor de Nederlandse taal. Ik geef nu op diverse locaties Nederlands als tweede taal aan buitenlandse nieuwkomers. In de praktijk van dit lesgeven probeer ik mij continue door te ontwikkelen tot een adequaat begeleider in het leerproces van buitenlandse nieuwkomers. Het credo van mijn didactiek is: ‘het leren is een samen zoeken’. Daarbinnen probeer ik structuur, kennis en enthousiasme voor de taal als communicatiemiddel te bieden.