Cursusnummer:
308

Dierethiek en veehouderij

Dierethiek en veehouderij

Is de veehouderij nog moreel te verantwoorden? In zijn boek Dierethiek & veehouderij. Van een moreel kompas naar een ethisch kompas brengt hij, vanuit een ‘pragmatische’ traditie, vier morele theorieën over de omgang met dieren samen in een ‘ethisch kompas’ voor de veehouderij. Elementen van alle vier theorieën gebruikt hij voor een middenpositie, een zorgethiek voor de veehouderij. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe zou zorgethiek het lot van varkens verbeteren? Kunnen megastallen door de beugel? Mogen we melk stelen van koeien? Wat is het grootste probleem bij de kippen? Komen we ooit van de intensieve veehouderij af?

Startdatum
Lesvorm