Over Ons

De Volksuniversiteit Wageningen is een non-profit organisatie die draait op een team van enthousiaste vrijwilligers samen met een professional. Jaarlijks stelt de Volksuniversiteit een eigentijds en laagdrempelig cursusprogramma samen voor (jong) volwassenen op het gebied van talen, kunst, muziek, cultuur, natuur, geschiedenis en zowel persoonlijke als praktische en creatieve ontwikkeling. Ons motto is ‘Ontdek, leer en geniet - toegankelijke cursussen voor iedereen!’. Samen zorgen we ervoor dat we een cursusprogramma kunnen aanbieden voor een betaalbare prijs dat uitgevoerd wordt door ervaren en gemotiveerde docenten.

Visie en Missie
Volksuniversiteit Wageningen heeft een duidelijke visie en missie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan opleiding en vrijetijdsbesteding en het inspireren van de inwoners uit Wageningen en omgeving. Wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken is samengevat in onze missie:

“Volksuniversiteit Wageningen levert een actieve bijdrage aan een leven lang leren voor volwassenen en bevordert de persoonlijke ontwikkeling van haar deelnemers.”

De leidraad voor het verzorgen van ons onderwijs en het fundament voor de toekomst is samengevat in onze visie:

“Volksuniversiteit Wageningen biedt jaarlijks een gevarieerd, laagdrempelig en eigentijds programma aan waarvoor geen vooropleiding of diploma is vereist. Op een plezierige manier samen leren staat hierbij centraal. De cursussen worden aangeboden voor een kostendekkende prijs en uitgevoerd door ervaren docenten. De activiteiten zijn in principe klassikaal. De ontmoeting is van grote waarde voor veel cursisten dus daar gaat de voorkeur naar uit. Maar waar nodig kunnen bijeenkomsten ook online worden gegeven.”

Cursus, workshop, lezing of excursie

De Volksuniversiteit werkt met kleine groepen. Een groep van 10-14 cursisten is meestal voldoende om een cursus te laten plaatsvinden. Door te werken met kleine groepen is de interactie tussen docent en cursist groter. Dat vinden we belangrijk, want leren bij de Volksuniversiteit doe je voor je plezier en een van onze kernwaarden is dan ook “samen leren voor je plezier”. 

Geschiedenis Volksuniversiteit Wageningen
In 1970 stak een groep enthousiaste mensen uit Wageningen en omgeving de koppen bij elkaar om tot de oprichting van een Volksuniversiteit in Wageningen te komen. De vereniging (later stichting) werd opgericht en een eerste programma werd aangeboden. Het bleek een succes en daarmee was de Volksuniversiteit Wageningen een feit.

Leslocaties en kantoor
Het kantoor is sinds 1 december 2021 gevestigd op het Agro Business Park in Wageningen. De Volksuniversiteit bezit geen eigen gebouwen maar huurt locaties.. De lessen van de Volksuniversiteit vinden plaats op diverse locaties zoals Scholengemeenschap Het Pantarijn, zalen van de Bevrijdingskerk, Zalencentrum De Brink in Bennekom en diverse andere locaties. Voor elke cursus wordt een zaal gezocht die geschikt is voor de activiteit.

Tot slot
Volksuniversiteit Wageningen is een non-profit organisatie die geheel is aangewezen op de cursusgelden en de bijdragen van donateurs. Hierin slagen wij dankzij de inzet, betrokkenheid en professionaliteit van alle vrijwilligers in het bestuur en één professionele medewerker.

We zijn er trots op dat door de inzet van onze vrijwilligers, Volksuniversiteit Wageningen in een snel veranderende maatschappij, zich kan blijven ontwikkelen en vernieuwen om in te spelen op de behoeften van de (nieuwe) cursisten en hiermee een bijdrage te leveren aan “Een leven lang leren” voor de inwoners van Wageningen en omgeving.

Heb je vragen of opmerkingen over Volksuniversiteit Wageningen of over cursussen? Neem dan contact op via info@volksuniversiteitwageningen.nl