Organisatie

BESTUUR

  • Yvonne van Hezik - voorzitter 
  • Stan van den Assem - secretaris
  • Ard de Leur - penningmeester
  • Anneke Beijer - lid programmacommissie
  • Klaas Kromhout - lid programmacommissie
  • Rieky van Zelst - lid programmacommissie
  • José Minnema - talencoördinator
  • Ben Kolster - lid PR-commissie
  • vacature - lid PR-commissie

ADMINISTRATIE

Emilie van den Brink-Rijtema