Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 805

Fietsexcursie in het nieuwe natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden

Fietsexcursie in het nieuwe natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden
Cursuscode: 805

Natuurontwikkeling in volle gang. In Het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen, ligt een gebied van bijna 300 ha (gezamenlijk eigendom van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer) dat in 2019 is ingericht voor ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gebied is afgeplagd en het waterbeheersysteem is gescheiden van het omliggende agrarisch gebied. Cultuurhistorische elementen, zoals een oud veenriviertje, zijn hersteld. Het gebied is nu veel drassiger en biedt zo ruimte aan bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen. Flora en fauna, ga je gang! (Weide-)vogels hebben het er inmiddels enorm naar de zin.

Tijdens deze excursie naar het Binnenveld gaan we ‘inspecteren’ welk resultaat al het werk van voorgaande jaren heeft opgeleverd. We discussiëren onderweg over de gewenste en verwachte flora en fauna: wat is er nu al van waar te nemen? Moeraskartelblad, klokjesgentiaan, melkviooltje? En al veel broedende vogels die we met rust moeten laten.

De aankoop van 50 hectare door Mooi Binnenveld was mogelijk door een crowdfundingsactie, zo’n burgerinitiatief kan lokale natuurontwikkeling enorm aanzwengelen.

Vrijdag 12 mei 2023
1 excursie van 2 uur aanvangstijd 10:00
Prijs: € 16,00
Dhr. K. (Klaas) Swart
10:00 - 12:00
Locatie: café Onder de Linden (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
K. (Klaas) Swart
K. (Klaas) Swart
Gids bij Vereniging Mooi Binnenveld