Klachtenregeling

De Volksuniversiteit stelt elk jaar een programma op met zeer diverse activiteiten. We proberen daarbij in te spelen op de actualiteit en op suggesties die u inbrengt in de door ons georganiseerde activiteiten of in onze evaluaties. We doen onze uiterste best om alle activiteiten goed te laten verlopen en toch kan er af en toe iets misgaan.

Uw ontevredenheid uiten in een formele klacht is niet prettig maar het kan voor de Volksuniversiteit een aansporing zijn om zaken te verbeteren. In geval de mogelijke klacht direct te maken heeft met de gang van zaken in de klas of bij een lezing of excursie verzoeken wij u eerst met de docent of de inleider te overleggen.

Definitie klacht: een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan de voorzitter van de Volksuniversiteit Wageningen, e-mail:  info@volksuniversiteitwageningen.nl

Als u een klacht indient, vermeldt dan in ieder geval:

  • Welke activiteit of cursus;
  • De dag en het tijdstip van de activiteit waarover u een klacht indient;
  • De naam van de docent, inleider of begeleider;
  • Uw naam, telefoonnummer en/of email-adres.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

U krijgt binnen 1 kalenderweek (in schoolvakanties kan dit langer duren) een bevestiging van uw klacht en/of een reactie van de voorzitter van de Volksuniversiteit Wageningen. Een klacht wordt binnen 3 kalenderweken (in schoolvakanties kan dit langer duren) schriftelijk afgehandeld.

Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

  • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene(n);
  • Overwegingen die leiden tot de conclusie;
  • Conclusie van de behandeling van de klacht;
  • Wijze van verdere afdoening.

Als u daar prijs opstelt, kunt u over de afdoening van de klacht of over de conclusie een gesprek aanvragen bij de voorzitter van de Volksuniversiteit.