Cursusnummer:
704

De (voor)geschiedenis van de Grebbelinie

De (voor)geschiedenis van de Grebbelinie

Al vroeg wordt nagedacht over een verdediging in het zompige land van de Gelderse Vallei. Daar tussen de Rijn en de Zuiderzee kan met beperkte middelen een machtige vijandelijke opmars afgestopt worden. In het moeilijk toegankelijke veengebied tussen Rhenen en Amersfoort moeten verdedigingswerken waken over de wegen naar het westen. Maar als zo vaak wanneer het gaat om de verdediging van ons land blijken de geldschieters wat minder gul dan de plannenmakers hebben ingeschat en in 1590 zal er voorlopig maar één schans, die bij Woudenberg, gerealiseerd worden.

Traag groeit de Grebbelinie in de loop der eeuwen uit tot de waterlinie zoals we die nu kennen. Er gebeurt lange jaren niets tot het volgende Europese conflict ons land dwingt haar defensie-inspanningen op te voeren. Zonder de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlogen was het wellicht nooit tot een Grebbelinie gekomen. Ook de Marmietenoorlog, de Franse Revolutie en de de Franse bezetting zijn van wezenlijke betekenis geweest voor de uitbouw van de waterlinie.

Na het vertrek van de Fransen in 1813 gaat het op en af met de Grebbelinie, In 1926 dreigt het doek definitief te vallen maar de aanleg van het Valleikanaal, bedoeld om de afwatering in het gebied van de Gelderse vallei te verbeteren, brengt de Grebbelinie weer onder de aandacht van het ministerie van Oorlog. Ze wint steeds sterker aan belang zodat in 1940 in de Grebbelinie de hoofdverdediging gevoerd wordt.

De Grebbelinie is veel meer dan een logboek van bouwactiviteiten omdat de constructie van elke keerkade, elke sluis en elk fort geplaatst wordt tegen de achtergrond van weer een crisis in de Europese betrekkingen. De geschiedenis van de Grebbelinie tegen het decor van die Europese ontwikkelingen is het onderwerp van deze lezing. De lezing door Bernier Cornielje eindigt wanneer op 10 mei 1940 de oorlog begint. Marieke Wittenhorst zorgt voor muzikale ondersteuning.

  • 1 lezing van 2 uur Toon details
    • 1: maandag 13 februari 2023 - 20:00 (Bevrijdingskerk)
  • € 16,00
  • Bernier Cornielje, Marieke Wittenhorst
  • Bevrijdingskerk Toon adres-info
  • Startdatum
    Lesvorm