Volksuniversiteit Wageningen
0317-415234
Cursuscode: 402

Nederlands-Russische betrekkingen in historisch perspectief

Nederlands-Russische betrekkingen in historisch perspectief
Cursuscode: 402

In 4 lezingen zal Tatjana Gorlova aan de hand van sporen uit diverse periodes laten zien welke betekenis de Nederlanders voor Rusland hebben gehad. 

Lezing 1 Nederlands – Russische betrekkingen in historisch pespectief

Uit grafvondsten blijkt dat beide landen een lange traditie kennen. Bekend is dat er al vroeg handelsrouten waren, die dwars door het vlakke land langs de grote rivieren van de Oostzee naar Kaspische en Zwarte zee en van Scandinavië naar Constantinopel liepen. Via de Hanze route kwam er onder andere Russische tarwe naar Nederland. In de 17de eeuw bloeide de handel tussen beide landen.  Aan het einde van de 19de eeuw werd Nederland een van de grootste investeerders van de Russische spoorwegen.

Lezing 2 Sporen van de Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg  

St.  Petersburg is een stad waar de Nederlandse geschiedenis sporen heeft nagelaten. Tsaar Peter de Grote was een groot bewonderaar van Nederland. Net als Amsterdam is St. Petersburg op een moerassige bodem gebouwd en heeft het veel grachten.  Rond 1720 brachten de kooplieden uit Vriezenveen hun koopwaar  textiel, wijn, tabak, thee, cacao en bloemen naar St. Petersburg. In de loop der jaren vormde zij een hechte gemeenschap met een Nederlands Hervormde kerk aan de Nevski Prospekt. Behalve De Ruslui reisden ook apothekers. artsen, ingenieurs, officieren  er ook heen. Na de revolutie in 1917 werd alles genationaliseerd en gingen veel Nederlanders weer terug naar hun land. Sommigen bleven in Rusland. 

Lezing 3 Omzwervingen van de Nederlandse Mennonieten in Rusland

In de zestiende eeuw zijn de Mennonieten, volgelingen van Menno,  voor de inquisitie naar Polen gevlucht, vervolgens naar Zuid-Rusland en daarna verspreidden zij zich over de Krim, Kaukasus, Kirgizië en Siberië. Ze spreken daar nog steeds hun eigen taal. Bij de ontwikkeling van het Plattdietsch hebben Nederlands, Fries en ook hun dialecten een belangrijke rol gespeeld. 

Lezing 4 Nederlanders vrijwillig naar Siberië!

In het algemeen was er in 1920 veel belangstelling voor de wederopbouw van Rusland met name ook onder de intellectuelen. Maar wat bewoog precies 30 jonge Nederlandse ingenieurs met verschillende specialisaties om vrijwillig naar Kemerovo in Siberië, het einde van de wereld, te gaan om daar te werken? Was het de gedrevenheid van deze idealistische werkzoekenden, een gevoel van internationale solidariteit om vol enthousiasme en offervaardigheid mee te helpen aan de opbouw van het nieuwe systeem?

Maandag 16 oktober 2017
4 lessen van 2 uur , om de 4 weken aanvangstijd 20:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 60,00
Docente: Mw. T. (Tatjana) Polman-Gorlova
20:00 - 22:00
Locatie: Kerkelijk Centrum Vredehorst (klik hier voor de adres gegevens)
Cursus geannuleerd >
T. (Tatjana) Polman-Gorlova
T. (Tatjana) Polman-Gorlova
Tatjana Aleksejevna Polman-Gorlova is geboren en getogen in St. Petersburg (Leningrad) en woont nu in Nederland. Zij heeft Russische cultuurgeschiedenis in St. Petersburg gestudeerd. Nu is ze werkzaam als tolk/ vertaler en docente Russische taal en literatuur. Ook verzorgt zij lezingen over Russische kunst en cultuur en is ze een aantal keer per jaar reisleidster voor cultuurreizen naar Rusland.