Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 404

Russische waarden en normen en de 'Russische ziel'

Russische waarden en normen en de  'Russische ziel'
Cursuscode: 404

Bij collectieve waarden en normen  gaat het niet alleen om ‘grote’ begrippen als vrijheid, democratie of het recht op privacy, maar ook om kleine, alledaagse handelingen, omgangsvormen en rituelen in huiselijke kring. Russen ontlenen aan hun 'Russische ziel' een soort collectieve trots, die hen In tijden van nationale vernedering staande houdt. Maar waaruit bestaat deze ‘Russische ziel’ eigenlijk? En wat is er zo typisch Russisch aan? In deze lezing wordt ook aandacht geschonken aan het religieuze en spirituele leven in Rusland. Kortom, een inspirerende lezing die in vogelvlucht inzicht geeft in wat typerend is voor Rusland. Voor iedereen die op zoek is naar meer informatie over Rusland.

Maandag 9 december 2019
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 15,00
Mw. drs. M.T. (Marie-Thérèse) ter Haar
20:00 - 22:00
Locatie: WICC (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
drs. M.T. (Marie-Thérèse) ter Haar
drs. M.T. (Marie-Thérèse) ter Haar
Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo'n 5 maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet. Van meet af aan heeft Marie-Thérèse haar kennis van en ervaring met dit land uitgedragen door het geven van lezingen en cursussen. Hierbij is het haar streven om een zo compleet mogelijk beeld te geven en een brug te slaan tussen West- en Oost-Europa.