Volksuniversiteit Wageningen
0317-415234
Cursuscode: 411

Leesgroep Grieks

Leesgroep Grieks
Cursuscode: 411

Herodotos van Halkarnassos (ca. 485-425 vC) geldt als “vader der geschiedschrijving”. Zijn Historiën in 9 boeken omvatten de tijd vanaf de Trojaanse Oorlog tot en met Xerxes’ expeditie tegen Grieken­land. Het gebruikte tekstboek bevat passages over het optreden van koning Kroisos van Lydië en zijn ontmoeting met de Athener Solon, koning Astyages van Medië en de opkomst van diens kleinzoon en rivaal Kyros, de koning der Perzen. Ook lezen we over de (merkwaardige) gewoonten bij de Perzen, Egyptenaren en Skythen, en Amazonen die verliefd worden op Skythische jongemannen  en over de veldslagen bij Marathon en Thermopylae. Naast de bespreking van (passages uit) de Griekse teksten besteden we ruime aandacht aan de cultuurhistorische achtergronden van Herodotos en zijn geschiedschrijving. Vereist minimumniveau taalkennis Grieks: 5e klas gymnasium. 

Gewerkt wordt uit het boek  Hein van Dolen e.a, Van Verre Landen en Volkeren: Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië.

Donderdag 1 maart 2018
5 lessen van 2 uur en 15 min aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 95,00
Dhr. Drs. P. (Pablo) Stam
13:30 - 15:45
Locatie: Bevrijdingskerk (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
Drs. P. (Pablo) Stam
Drs. P. (Pablo) Stam
Pablo Stam is gepensioneerd docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium in Anrhem