Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 413

Herodotus over verre landen en volkeren

Herodotus over verre landen en volkeren
Cursuscode: 413

We zetten de lectuur voort van passages uit de Historiën van Herodotos van Halikarnassos (ca. 485-425 v. Chr.), die sinds Cicero’s kwalificatie als “vader der geschiedschrijving” geldt. De negen boeken van dit werk omvatten de tijd vanaf de Trojaanse Oorlog tot en met Xerxes’ expeditie tegen Griekenland. Het accent van de lectuur zal liggen op Herodotus’ vertelling van de jeugdjaren van Kyros, de grondlegger van het immense Perzische rijk.

Gewerkt wordt met het boek H. van Dolen e.a. , Van verre landen en volkeren : Herodotus over niet-Grieken en het conflict met Perzië, Uitgeverij Hermaion, ISBN 978-90-5027-161-5 (Tekstboek + Hulpboek) prijs ca. € 20.

Dit boek bevat de voor het eindexamen 2011 VWO Grieks voorgeschreven Griekse en vertaalde teksten, en voorts vertaalhulp, inleidingen, toelichtingen en functionele illustraties in kleur. De samenkomsten bestaan steeds uit twee lesuren, onderbroken door een korte pauze. Het eerste lesuur wordt steeds besteed aan de lectuur van de Griekse teksten, het tweede uur biedt een cultuurhistorische verdieping in de vorm van een powerpoint-presentatie

Donderdag 28 februari 2019
5 lessen van 2 uur en 15 min aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 95,00
Dhr. drs. P. (Pablo) Stam
Boek: Van verre landen en volkeren: Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië (klik hier voor meer informatie)
13:30 - 15:45
Locatie: Bevrijdingskerk (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving nog open >
drs. P. (Pablo) Stam
drs. P. (Pablo) Stam
Pablo Stam is gepensioneerd docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium in Anrhem