Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

Bestuur

  • Yvonne van Hezik - voorzitter 
  • Simone Sevink - secretaris
  • Hilda van Leijen - penningmeester
  • Anneke Beijer - lid programmacommissie
  • Klaas Kromhout - lid programmacommissie
  • Rieky van Zelst - lid programmacommissie
  • José Minnema - talencoördinator
  • Ben Kolster - lid PR-commissie
  • Eder Ferreño - lid PR-commissie

Administratie

Emilie van den Brink-Rijtema