Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Inschrijven

 1. Inschrijven via internet.

 U kunt zich rechtstreeks inschrijven via onze website: www.volksuniversiteitwageningen.nl.

 2. Inschrijven met inschrijfkaart 

U geeft zich op voor een cursus of andere activiteit door een volledig ingevulde inschrijfkaart, met de machtiging tot afschrijven van het cursusgeld, voldoende gefrankeerd op te sturen naar ons kantoor, Buurtseweg 3G , 6707 EZ Wageningen. 

Plaatsing

Als een cursus doorgaat en u wordt geplaatst, dan sturen wij u een e-mail of brief ter bevestiging. Dit is tevens uw bewijs van toegang. U ontvangt geen herinnering. Als een cursus wegens te weinig inschrijvingen niet doorgaat, wordt u daarvan op de hoogte gebracht (bij voorkeur per e-mail of telefoon). Uw inschrijfgeld wordt dan, indien al afgeschreven, per omgaande aan u teruggestort.

Inning cursusgeld

Cursusgelden worden geïncasseerd voor aanvang van een cursus en alleen als deze doorgaat en u geplaatst bent. Het is van groot belang dat u op het machtingsformulier uw IBAN vermeld. Als een cursus is volgeboekt en u kunt niet worden geplaatst wordt uw machtiging in ongebruikte staat vernietigd of het inschrijfgeld wordt teruggestort.

Annulering

Kunt u niet deelnemen aan een activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven, laat dit ons zo snel mogelijk, schriftelijk of per e-mail, weten.

Annulering heeft alleen zin meer dan drie weken voor aanvang van de cursus. De annuleringskosten zijn € 10,- en worden in mindering gebracht op het te restitueren cursusgeld. Indien een ander uw plaats inneemt vervallen de annuleringskosten. Besluit u binnen drie weken vóór aanvang van de cursus niet deel te nemen aan de lezing, excursie of cursus, of wilt u zich gedurende de cursus terugtrekken, dan vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.