Bestellijst

Geen bestellingen

Algemeen

Met optimisme en enthousiasme bieden we u het programma aan voor cursusjaar 2021/2022.

Er staat weer een veelzijdig programma op stapel met bijzondere activiteiten in de categorieën: Talen (meer dan 10 en op diverse niveaus), , Geschiedenis, Kunst, Muziek,  Cultuur en Filosofie, Praktisch en Creatief, Persoonlijke ontwikkeling, Voeding en Gezondheid, Natuur en Excursies.

Na een seizoen waarin alles anders was dan we gewend waren en we voornamelijk alleen online activiteiten konden realiseren, kijken we nu hoopvol uit naar een programma waar we elkaar ook weer fysiek kunnen ontmoeten. Iets dat we gemist hebben en waarvan de waarde nu extra duidelijk is geworden. Samen iets leren is inspirerend! De Volksuniversiteit heeft dat aspect altijd als een van haar speerpunten beschouwd, naast het aanbieden van een gevarieerd en betaalbaar programma. Onze complimenten voor hun flexibiliteit afgelopen jaar gaan uit naar zowel de docenten en cursisten als naar onze medewerker en organisatoren.

Het jaar waarin wij ons 50 jarig bestaan groots hadden willen vieren is anders verlopen dan gehoopt, maar veel van de (jubileum)activiteiten die niet konden plaatsvinden zijn verschoven naar komend cursusjaar. Dus alle kans om er alsnog aan deel te nemen!

Een team van ervaren en enthousiaste docenten staat voor u klaar. U bent van harte welkom!

Meldt u zich tijdig aan?

Vanwege de nog steeds geldende afstandsregel is er al gauw meer belangstelling dan er plaatsen zijn! Het zou jammer zijn als u er niet bij kunt zijn omdat de activiteit vol is. Het kan ook zijn dat wij een interessante cursus net hebben geannuleerd terwijl u eigenlijk wel had willen deelnemen. Twee weken van te voren moeten we namelijk beslissen of een cursus al dan niet door kan gaan. Het bestuur van Volksuniversiteit Wageningen wenst u een gezond en inspirerend cursusjaar toe!