Volksuniversiteit Wageningen

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 001

Nederland over 100 jaar: Geen doembeeld maar een groen beeld!

Nederland over 100 jaar: Geen doembeeld maar een groen beeld!
Cursuscode: 001

Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120. 100 jaar vooruitkijken bij de officiële viering van 50 jaar Volksuniversiteit Wageningen,

Het is onvermijdelijk dat Nederland er over honderd jaar anders uit zal zien. Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Grote veranderingen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen een stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, een toenemende vraag naar voedselproductie en een noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Deze opgaven vragen om een nieuw verhaal voor Nederland. Een verhaal waarin dit dichtbevolkte land zich ontwikkelt tot een gidsland waar natuur, duurzame economie, leefbaarheid en veiligheid voorop staan. Een verhaal gebaseerd op ‘nature based solutions’ waarin opgaven voor klimaat en biodiversiteit hand in hand gaan.

Maandag 18 januari 2021
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 16,00
Dhr. ir. T. (Tim) van Hattum
20:00 - 22:00
Locatie: Theater Junushoff (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
ir. T. (Tim) van Hattum
ir. T. (Tim) van Hattum
Tim van Hattum is verbonden aan de WUR en is onder meer Programmaleider Green Climate Solutions. Zijn expertises zijn: Klimaatverandering, Waterbeheer, Waterkwaliteit, Waterbeleid, Waterverontreiniging, Klimaatadaptatie, Stadsklimaat, Klimaatslimme landbouw, Natuurlijk kapitaal, Klimaatcommunicatie, Op natuur gebaseerde innovaties, Klimaatadaptieve steden, Klimaatservices